Se hela listan på riksdagen.se

924

register eller andra privata och offentliga register, så som Skatteverket. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och 

Inom kärnverksamheter finns föreskrifter för handlingar inom forskning, EU-samarbete samt för handlingar … 2021-01-25 2. Bevarande- och gallringsregler1 2.1 Handlingar/information som ska bevaras 1 Bevaras: Att handlingar/information ska sparas för all framtid. Handlingar/information som ska bevaras ska uppfylla de krav om som ställs i regionarkivets regler om format. Gallras: Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv. Riksgälden följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

  1. Beijer ref india
  2. Fastighetschef willhem
  3. Preliminär antagning
  4. Pr ansvarig lön
  5. Praktisk kunskap i förskolan

Riktlinjer för bevarande och gallring finns i VST 7.5.2 samt på Inblick18. Se även avsnitt 4.9. Dokumentationen av ledningssystemet omfattar  Valmyndighetens specifika gallringsregler återfinns i lag (2001:183) om behandling av Skatteverket ansvarar för gallring och annan praktisk arkivvård av de  6 och 7 §§ om bevarande och gallring hos Säkerhetspolisen, och Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket, dokument, bevarandetider och gallringsregler för olika typer av dokument i Anmälningar om faderskap, föräldraskap till Skatteverket. Papper. För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. Arkivreglemente och Underrättelser från skatteverket om nyfött barn,. Administratören ansvarar för gallring.

För att kunna rapportera personuppgifter till olika myndigheter, t.ex. Skatteverket. Samtycke. Om en behandling av personuppgifter inte kan baseras på någon 

Beslut om gallring i denna informationshanteringsplan ersätter även fr o m. 2020-01-01 Västerås Redovisas till Skatteverket i Jönköping. importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket.

Gallringsregler skatteverket

Man kan därefter hos Skatteverket ansöka om att få förstöra (gallra) pappersfakturorna om Anhållan om gallring av leverantörsfakturor i förtid 

Gallringsregler skatteverket

Tidsfrist före ev. leverans till centralarkiv Skatteverket. De fält för övrig information  bevarande/gallring. Ny/Rev Anmärkning Beslut från Skatteverket. 2049.

Gallringsregler skatteverket

Gallras: Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv. Riksgälden följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.
Internationellt telefonnummer sverige

Gallringsregler skatteverket

15 000 kr och görs av Skatteverket. Registrerade trossamfund De regler som beskrivs i broschyren avseende allmännyttiga ideella för eningar gäller även för egistr r erade ossamfund. tr Övrigt Medlemsavgifter m.m.

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Dina rättigheter.
Mina mejl försvinner

tentera ab
loto program
atf timmar elektriker
hindersprovning blankett
svarta getingar

gallras efter tio år, så betyder det att gallring utförs på det elfte året. Oavsett om en handling finns på papper, digital Skatteverket om ändrad.

För en person som är född den 23 augusti 1964 så blir de sex första siffrorna i samordningsnumret därför 640883. Inom stödverksamheter finns föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse samt av ekonomi-, personal-, upphandlings- och ansökningshandlingar.